Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Γ΄Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο1


 
Δίνεται αντίδραση: Cu +HNO3 → Cu(NO3)x + NO2­ + H2O
α) Να συμπληρώσετε τους συντελεστές συναρτήσει του χ
β) Αν 25,4 g Cu με περίσσεια διαλύματος HNO3 ελευθερώνουν 17,92 L NO2 (σε STP) να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης x του Cu.
γ) Ποιο άτομο παθαίνει οξείδωση και ποιο αναγωγή και γιατί; Ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα;
δ) Τα άτομα Cu αποβάλλουν ή προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια;
ε) Πόσα από τα μόρια ΗΝΟ3 συμπεριφέρονται ως οξύ;
στ) Να εξηγήσετε γιατί μετά τη συμπλήρωση των συντελεστών ισχύει:
«συνολική μεταβολή Α.Ο. οξειδωτικού = συνολική μεταβολή Α.Ο. αναγωγικού»
ζ) Αν το Ο είναι περισότερο ηλεκτραρνητικό από το Η να βρεθεί ο Α.Ο. του Ο στο H2O με βάση τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης.
(Απ: α) x=2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου