Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Γ΄ Λυκείου: pH-Kw

1. ooooooooooooooooooooooooοοοoooooooooooooooοοοοooooooooooooooo
Δείτε τον παραπάνω αυτοϊοντισμό του νερού ΕΔΩ

2. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Δείτε την κλίμακα του pH και την αντίστοιχη [Η3Ο+ ] ΕΔΩ.
Πατήστε το εικονίδιο play δύο φορές.
Μπορείτε να μετακινήσετε το slider στο pH.
Παρατηρήστε την τιμή της συγκέντρωσης οξωνίων με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων!!!

3. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Επίδραση της θερμοκρασίας στην Κw ΕΔΩ
Μετακινήστε το κένσορα θερμοκρασίας και πατήστε Calculate να δείτε την τιμή της Κw και την τιμή pH του ουδέτερου διαλύματος στη θερμοκρασία που επιλέξατε. 
Με το Clear μπορείτε να συνεχίσετε με επιλογή άλλης θερμοκρασίας.

4. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Μετρήστε ΕΔΩ με πεχάμετρο το pH διαφόρων διαλυμάτων. 
Αφού επιλέξτε στο Solution οξύ, βάση κ.λ.π. ρυθμίστε τη συγκέντρωση στο Molarity και τον όγκο στο Volume του διαλύματος και βυθίστε το ηλεκτρόδιο (insert probes) για να γίνει η μέτρηση. 
Με το remove probeς αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια για να κάνετε άλλη μέτρηση. 

5. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Δείτε ΕΔΩ τη μεταβολή του pH όταν προσθέτουμε οξύ ή βάση.

6. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ελέγξτε το pH διαφόρων διαλυμάτων όπως ο καφές, το σάλιο το αίμα κ.λ.π. για να προσδιορίσετε αν είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο. 
Δείτε τον σχετικό αριθμό των ιόντων υδροξειδίου και οξωνίου. 
Κάντε εναλλαγές μεταξύ λογαριθμικής και γραμμικής κλίμακας. 
Εξερευνήστε πως η αλλαγή της μάζας της διαλυμένης ουσίας ή η  αραίωση επηρεάζει το pH. 
Ακόμη, μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας υγρό!
ΣΗΜ: Πολύ καλή προσομοίωση από το Πανεπιστήμιο του  Colarado (για μαθητές αλλά ΚΑΙ για καθηγητές!)  Με τις επιλογές Macro, Micro, Custom καθορίζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Ξεκινήστε την εφαρμογή πατώντας ΕΔΩ

7. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ποια η διαφορά μεταξύ ισχυρών (strong)  και ασθενών (weak) οξέων; Χρησιμοποιήστε τις εργαστηριακές συσκευές για να το βρείτε!
Βουτήξτε το χαρτί ή το πεχάμετρο μέσα στο διάλυμα για να μετρήσετε το pH ή τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια για να μετρήσετε την αγωγιμότητα. Στη συνέχεια δείτε πως η συγκέντρωση και η ισχύς του οξέος επηρεάζουν το pH. 
Μπορεί το διάλυμα ενός ισχυρού και το διάλυμα ενός ασθενούς οξέος να έχουν το ίδιο pH;
ΣΗΜ: Πολύ καλή προσομοίωση από το Πανεπιστήμιο του  Colarado (για μαθητές αλλά ΚΑΙ για καθηγητές!)  Με τις επιλογές Introduction, My solution καθορίζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Ξεκινήστε την εφαρμογή πατώντας ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου