Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Γ΄ Λυκείου: 2 ασκήσεις στο pH

1.  Πόσα mol ισχυρής βάσης Σ(ΟΗ)x πρέπει να προσθέσουμε σε 2 L υδατικού διαλύματος ισχυρής βάσης Μ(ΟΗ)x 0,05Μ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, ώστε να μεταβληθεί το pH του διαλύματος κατά 1 μονάδα; 
(Απ: 0,9 mol)
                                                      Αποτέλεσμα εικόνας για άσκηση στο pH
2. Σε 500 mL υδατικού διαλύματος ΗCOOH 0,1M (Δ1) με pH=2,5 προσθέτουμε ταυτόχρονα  1,84 g  HCOOH  και  V L νερό οπότε το pH του Δ1 μεταβάλλεται κατά μισή μονάδα. Να βρεθεί η τιμή του  V. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: 
Η=1, C=12, O=16    (Aπ: 8,5 L)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου