Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Α΄Λυκείου: Άσκηση στο κεφ. 2


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o  
(έως και ομοιοπολικός δεσμός)           


Δίνονται τα στοιχεία:     19Κ,      20Ca,      15P και   17Cl.

1.    Να βρεθεί η θέση των παραπάνω στοιχείων στον Π.Π.

2.  Να γραφεί ο Μ.Τ , Η.Τ  και Σ.Τ (όπου είναι δυνατόν) της ένωσης που σχηματίζει: 
το 19Κ με το 15P (ένωση Χ) και
της ένωσης που σχηματίζει το 17Cl με το 15P (ένωση Ψ).

3.  Τι δείχνει ο Μ.Τ. της ένωσης Χ και τι της ένωσης Ψ;

4.  Ποια είναι η φύση του δεσμού στην ένωση Χ και ποια στην ένωση Ψ;

5.  Να γράψετε 2 διαφορές που εμφανίζουν οι ενώσεις Χ και Ψ.

6.  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
i) Δεν υπάρχουν μόρια της ένωσης Ψ.
ii) Η ένωση Χ είναι στερεή με υψηλό σημείο τήξης.
iii) Η ένωση Χ σε καθαρή μορφή ή σε τήγμα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού.
iv) Στο μόριο του Cl2 υπάρχει 1 απλός μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός.
v) Στο Ca τα e σθένους έχουν τη μεγαλύτερη ενέργεια από όλα τα άλλα e του.
vi) To ιόν P3- είναι ισοηλεκτρονιακό με το 2ο ευγενές αέριο.

7.   Ποιο είναι περισσότερο ηλεκτροθετικό το Ca ή το Κ;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                                         

8.   Ποιο είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό το Cl ή το Σ (1ο αλογόνο);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

9.  Tο Ca σχηματίζει με το στοιχείο Α την ιοντική ένωση CaA
Αν το Α ανήκει στη 2η περίοδο να βρεθεί ο ατομικός του αριθμός.

10.   Να συγκρίνετε το μέγεθος του 19Κ και 19Κ+.

11. Το στοιχείο Γ έχει 2 μονήρη e σθένους. Να εξηγήσετε τι είδους δεσμό σχηματίζει το Γ με Η (Ζ=1) και να γράψετε το Μ.Τ. της ένωσης που σχηματίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου