Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

Γ΄Λυκείου: Εφαρμογή αρχής Le-Chatelier σε διάγραμμα C-t

Κατασκευή διαγράμματος C-t για την αμφίδρομη αντίδραση:  κυκλοπροπάνιο <=> προπένιο

Πατήστε Initiate Equilibration  και δείτε το διάγραμμα συγκέντρωσης-χρόνου για τα δύο συστατικά της αντίδρασης.
Στη συνέχεια αυξήστε την συγκέντρωση του κυκλοπροπανίου πατώντας  Add more cyclopropane και μετατοπίστε την ισορροπία προς τα δεξιά.
Πατώντας  Reinitiate Equilibration  δείτε το διάγραμμα συγκέντρωσης χρόνου μέχρι να αποκατασταθεί η νέα ισορροπία .
Με το Reset η εφαρμογή ξεκινάει από την αρχή.
Ξεκινήστε την εφαρμογή ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου