Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016

Γ΄ Λυκείου: Διάσταση ιοντικών ενώσεων στο νερό

1. Στο video που ακολουθεί φαίνεται η διάσταση του NaCl στο νερό.
Τα δίπολα (+ -)  μόρια του νερού εφυδατώνουν τα  ανιόντα Cl (προσσεγγίζοντάς τα με τον πόλο +) και τα κατιόντα Να (προσσεγίζοντάς τα με τον πόλο - )
        

2. Επίσης μία σχετική προσομοίωση για τη διάσταση του NaCl στο νερό ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου