Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

Α΄Λυκείου : Συνδυαστική άσκηση (μέχρι και ατομική ακτίνα)

H άσκηση που ακολουθεί αναφέρεται μέχρι και την ατομική ακτίνα (σελ. 54 σχολ. βιβλίου) και θα πρέπει να γίνει αφού πρώτα οι μαθητές διδαχθούν όλες τις έννοιες (ηλεκτρόνια σθένους, ατομική ακτίνα, ηλεκτραρνητικά-ηλεκτροθετικά στοιχεία, περιοδικός πίνακας κ.λ.π.)

Δίνονται τα στοιχεία: 
Σ :   είναι το 2ο  ευγενές αέριο.
           Τ:     έχει μαζικό αριθμό 19 και στον πυρήνα του ατόμου του περιέχεται 1 νετρόνιο
       παραπάνω από τα πρωτόνια. 
Χ:  τα e του κατανέμονται σε 3 στιβάδες, είναι αμέταλλο και  έχει 2 μονήρη e σθένους.
Ψ:    έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με το Χ ενώ προσλαμβάνει ευκολότερα e από το Χ.

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Περιοδικό Πίνακα:
i) Να βρείτε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων Σ, Τ, Χ και Ψ.
ii) Nα διατάξετε τα παραπάνω στοιχεία κατά φθίνουσα ατομική ακτίνα.
iii) Ποιο από τα στοιχεία αυτά είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό;
iv) Ποιο από τα στοιχεία αυτά είναι λιγότερο δραστικό αμέταλλο;
v) Ποιο από τα στοιχεία αυτά το ανιόν του  με φορτίο -1 έχει δομή ευγενούς αερίου;
vi) Ποιο από τα στοιχεία αυτά γίνεται ευκολότερα ανιόν;
vii) Ποιο από τα στοιχεία αυτά δε σχηματίζει χημικές ενώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

i)    10Σ,  9Τ,  16Χ,  8Ψ            ii)    X > Ψ > Τ > Σ      iii)   Τ
iv)   Χ                                    v)    Τ                            vi)  T              vii) Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου