Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Γ΄Λυκείου: Επανάληψη θεωρίας (on line tests)

                                              
Δημιούργησα  online Σ-Λ με βάση τη θεωρία και μόνο, του σχολικού βιβλίου (όχι δηλ. κρίσεως ή Σ-Λ που απαιτούν πράξεις κ.λ.π.) ώστε ο μαθητής να εξασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τα βασικά σημεία της θεωρίας. Η αρίθμηση των κεφαλαίων είναι αυτή του σχολικού βιβλίου ώστε το τεστ να μπορεί να γίνει κατά ενότητες.
Ο μαθητής εισάγει κάποιο όνομα  (αν ζητάει κωδικό εισάγετε τη λέξη:  ΚΕΝΤΡΟΝ)
Επιλέγει True(ΣΩΣΤΟ) ή False (Λάθος) και στο τέλος Submit για να δει το ποσοστό επιτυχίας του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (40 Ερωτήσεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-3-4 (Συμπλήρωση  3  πινάκων) (οχι on line test)
Θερμοχημεία-Ταχύτητα-Χημική ισορροπία (3 πίνακες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (78 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 -Ιοντικά υδατικά διαλύματα- Οξέα-Βάσεις κατά Brönsted-Lowry (19 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.2 Εξισώσεις διάστασης ή ιοντισμού οξέων και βάσεων- 5.3 Ιοντισμός του νερού -pH - Διαλύματα ισχυρών οξέων-βάσεων  (24 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.3 Διαλύματα ασθενών οξέων/ασθενών βάσεων - Nόμοs αραίωσης του Ostwald - Σχέση που συνδέει την Κa οξέος και την Κb της συζυγούς βάσης  (12 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4 Επίδραση κοινού ιόντος- 5.5 Ρυθμιστικά διαλύματα  (10 Ερωτ.)
Γ Λυκείου: 5.6 Δείκτες - Ογκομέτρηση (Οξυμετρία –Αλκαλιμετρία)  (13 Ερωτ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (77 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 Τροχιακά-Κβαντικοί αριθμοί-Γραφική απεικόνιση ατομικών τροχιακών (16 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονιακών ατόμων  (10 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.3-Περιοδικός Πίνακας 6.4-Ατομική ακτίνα , Ενέργεια ιοντισμού  (20 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.4 Lewis  (10 Ερωτ.) {Για τους εξεταζόμενους με το παλαιό σύστημα}

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (91 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 Δεσμοί σ,π -Υβριδισμός (31 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.3 Προσθήκη-Απόσπαση-Υποκατάσταση  (24 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.3 Πολυμερισμός-Οξειδοαναγωγή-Οξέα,Βάσεις  (28 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.4 Αλογονοφορμική-Διακρίσεις  (8 Ερωτ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου