Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Γ Λυκείου: Χημική Ισορροπία- Αμφίδρομες αντιδράσεις- Απόδοση-Καμπύλες αντίδρασης


1. Στις αμφίδρομες αντιδράσεις αποκαθίσταται δυναμκή ισορροπία ανάμεσα στα μόρια των αντιδρώντων και προϊόντων. Παράδειγμα δυναμικής ισορροπίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Όση ποσότητα νερού προστίθεται στο δοχείο η ίδια ακριβώς απομακρύνεται. Έτσι η ποσότητα του νερού στο δοχείο παραμένει ίδια.
Αν κλείσουμε τις βρύσες πάλι η ποσότητα του νερού παραμένει σταθερή. Αυτή τη φορά όμως έχουμε στατική ισορροπία. H δυναμική ισορροπία σε μία αντίδραση: εδώ
2. Μία πολύ καλή εφαρμογή για την αμφίδρομη αντίδραση: Ν2(g) + 3H2(g) <=> 2NH3(g)  εδώ
Μπορείτε να αυξομειώσετε τον αριθμό των μορίων, τη θερμοκρασία και τον όγκο του δοχείου.      Πατήστε on για να δείτε τις καμπύλες αντίδρασης.
3.  Διαγράμματα συγκέντρωσης-χρόνου στις αμφίδρομες αντιδράσεις: 1 και 2 (πατήστε run).
4. Επίσης εδώ  δείτε πως αποκαθίσταται χημική ισορροπία. Παρατηρήστε των αριθμό των μορίων των αντιδρώντων  Reactant A, Reactant B πως αρχικά μειώνονται και των αριθμό των μορίων του προϊόντος Product που αυξάνονται. Στην κατάσταση ισορροπίας αυτοί οι αριθμοί παραμένουν ίδιοι.
5. Καμπύλες αντίδρασης (C-t) για την αμφίδρομη αντίδραση: <=> Β  Πατήστε εδώ και επιλέξτε αν θα ξεκινήστε με το Α (80 of A and 0 of B)  ή με το B ( 0 of A and 40 of B). Επιλέξτε start και on για να δείτε το διάγραμμα. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές θερμοκρασίες.
6. Δυναμική ισορροπία για την: Η2+F2 <=> 2ΗF και  καμπύλες αντίδρασης εδώ
7. Αν στο ίδιο δοχείο και στην ίδια θερμοκρασία ξεκινήσουμε με 10 mol H2 + 10 mol I2  ή με 20 mol HI καταλήγουμε στην ίδια σύσταση στην κατάσταση ισορροπίας: 2 mol H2 - 2 mol I2  - 16 mol HI:
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου