Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Γ΄ Λυκείου: Εύρεση σύσταση μείγματος και Σ.Τ.


Ομογενές μείγμα μάζας 40 g, αποτελείται από τις παρακάτω κορεσμένες μονοσθενείς οργανικές ενώσεις με αναλογία mol  1:1:3 αντίστοιχα:
Α: CvHΟ (καρβονυλική ένωση) 
Β: CκΗ2κ+2Ο (αιθέρας ή αλκοόλη)
Γ: CλΗ2λ+2O (αιθέρας ή αλκοόλη)
Το μείγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
Με επίδραση περίσσειας αντιδραστηρίου Tollens στο πρώτο μέρος σχηματίζονται 21,6 g Αg.
Με  επίδραση  περίσσειας  διαλύματος Ι2/NaOH στο δεύτερο μέρος σχηματίζονται 78,8 g κίτρινου ιζήματος.
Να βρεθεί η σύσταση του μείγματος σε mol και οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ.
Αr: C=12, H=1, O=16, I=127, Ag=108.

Δείτε τις απαντήσεις ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου