Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Άσκηση Νο 10 (2021-2022)

 α) Τι χρώμα θα αποκτήσει το καθαρό νερό αν προσθέσουμε σταγόνα του δείκτη Β που είναι ασθενής μονοπρωτική βάση;

Για τον Β: Κb=10-10, χρώμα όξινης μορφής: κόκκινο, χρώμα βασικής μορφής: κίτρινο

β) Πόσα mL αέριου ΗCl (stp) πρέπει να προσθέσουμε στη συνέχεια στο υδατικό διάλυμα του δείκτη ώστε να προκύψει ένα κόκκινο διάλυμα όγκου 500 mL;

γ) Πόσα mol αέριου HCl πρέπει να προσθέσουμε σε 2,5L του αρχικού διαλύματος του δείκτη Β (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος) ώστε στο διάλυμα που θα προκύψει ο δείκτης να ιοντίζεται σε ποσοστό 80%; Ποιο θα είναι τότε το χρώμα του διαλύματος;

Για το Η2Ο: Κw=10-14.

(Απ: α) κίτρινο, β)V>11,2mL, γ) 10-3 mol HCl – πορτοκαλί)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου