Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Άσκηση Νο 9 (2021-2022)

Διαθέτουμε 400 mL υδατικού διαλύματος (Δ1) ΗF 0,1M 

α) Πόσα mol Zn πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=9;

β) Πόσα mol Mg πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=5;

γ) Πόσα mol Ca πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=13;

δ) Πόσα mol Νa πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα με  [H3O+]= 3•10-5M;

Κατά την προσθήκη των μετάλλων δε μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος Δ1.

Για το ΗF:  Ka=10-5

Όλα τα διαλύματα είναι στους 25οC  όπου για το νερό: Κw=10-14

(Απ: α) n≥0,02 mol,  β) 0,01 mol,  γ) 0,04 mol, δ) 0,01 mol)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου