Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Άσκηση Νο 17 (2020-2021)

 Δίνεται ο πίνακας με τις  3 πρώτες ενέργειες ιοντισμού (σε kJ/mol):


α) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία:  2He,   11Na ,  12Μg  με τα στοιχεία Α , Β και  Γ.

β)  Διαθέτουμε 2 mol ατόμων Na σε αέρια φάση και 4 mol ατόμων Μg σε αέρια φάση. Σε ποια περίπτωση θα απαιτηθεί μεγαλύτερη ενέργεια:

Κατά τη μετατροπή του Na σε Na2+ ή κατά τη μετατροπή του Mg σε Mg2+ ;

γ) Γιατί για το Na  ισχύει: Ei9 << Ei10;   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου