Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Άσκηση Νο16 (2020-2021)

100 mL υδατικού διαλύματος ιωδικού οξέος (ΗΙΟ3)  συγκέντρωσης 2Μ αναμιγνύονται με 400 mL υδατικού διαλύματος θειώδους οξέος (Η2SO3) επίσης συγκέντρωσης 2Μ, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:  

       ΗΙΟ3(aq) + 3H2SO3(aq) → HI(aq) +  3H2SO4(aq)  ΔΗ=-80 kJ

Aν μετά από 100 s έχουν  ελευθερωθεί 8 kJ:

α) Να γίνουν οι καμπύλες αντίδρασης για το ΗΙΟ3 και Η2SO4 στο χρονικό διάστημα    0-100s.

β) Οι παραπάνω καμπύλες τέμνονται τη χρονική στιγμή t1 s. Aν στο χρονικό διάστημα 0-100s   η μέση ταχύτητα του Η2SO4 έχει μεταβληθεί  κατά 20% σε σχέση με την τιμή που είχε στο διάστημα   0-t1 να βρεθεί η χρονική στιγμή t1.   (Aπ: 40 s)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου