Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

AΣΚΗΣΗ Νο 10 (2020-2021)


                                      Καλή χρονιά!!  Με υγεία και σχολεία ανοικτά!!

Ας είναι το 2021 η χρονιά που θα πέσουν οι μάσκες (κυριολεκτικά  και ... μεταφορικά)

Διαθέτουμε 200 mL υδατικού διαλύματος Υ1 CH3COONa  στο οποίο η [ΟΗ-] που προέρχεται από τον αυτοιοντισμό του νερού  έχει τιμή 10-9 Μ.

α) Τι χρώμα θα αποκτήσει το διάλυμα Υ1 αν προσθέσουμε σταγόνες του δείκτη ΗΔ;

β) Πόσα mol αέριου HCl πρέπει να προσθέσουμε στη συνέχεια στο παραπάνω διάλυμα (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος) ώστε στο διάλυμα Υ2 που θα προκύψει ο δείκτης να έχει παραμείνει σε ποσοστό 25%  με τη μορφή των μορίων του;

γ) Ποιο είναι  το χρώμα του διαλύματος Υ2;

δ) Αν στα 200 mL του διαλύματος Υ1 περιέχονταν ΗCOONa ίδιας c τότε  η [ΟΗ-] που προέρχεται από τον αυτοιοντισμό του νερού θα είχε μεγαλύτερη ή μικρότερη τιμή από 10-9 Μ;

ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

  • Για το CH3COOH: Ka=10-5    
  • Για τον ΗΔ:  ΚaΗΔ=3•10-5   ΗΔ: κόκκινο   Δ- : κίτρινο
  • Για το Η2Ο:  Κw=10-14.
  • Για την ένταση του +Ι επαγωγικού φαινομένου ισχύει:  Η-<  CH3-

(Aπ:  α) κίτρινο,  β) 0,01 mol γ) πορτοκαλί, δ) μεγαλύτερη )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου