Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

ΑΣΚΗΣΗ Νο 12 (2020-2021)

Πόσα mol ισχυρής βάσης Σ(ΟΗ)x πρέπει να προσθέσουμε σε 2 L υδατικού διαλύματος (Υ1) ισχυρής βάσης Μ(ΟΗ)x 0,05Μ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, ώστε να μεταβληθεί το pH του διαλύματος Υ1 κατά 1 μονάδα;

 (Απ: 0,9 mol)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου