Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 8

                                   
Δίνεται το υδροξυοξύ C3H6(OH)COOH (Α).

Να βρεθεί ο Σ.Τ. της  (Α) αν:


α) Μπορεί να παρασκευασθεί με κυανυδρινική σύνθεση και δεν αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα KMnO4.


β) Δεν μπορεί να παρασκευασθεί με  κυανυδρινική σύνθεση, έχει ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα και ποσότητα της Α ίση με 0,25 mol αποχρωματίζει το πολύ 200 mL όξινου διαλύματος ΚΜnO4 1M.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου