Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

11η Μαρτίου: Πανελλήνια ημέρα Χημείας

Η 11Η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1995 ως Πανελλήνια Ημέρα Χημείας, με στόχο να υπενθυμίζει στον πολίτη ότι η Χημεία είναι η βασική επιστήμη, η οποία μπορεί να διατυπώσει τα ερωτήματα και να παράσχει τις απαντήσεις για τα θεμελιώδη, αλλά και τα καθημερινά ερωτήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η Χημεία μελετά την ζωή και τις μεταβολές της από το μακρόκοσμο μέχρι το μικρόκοσμο και δουλεύει σκληρά για να έχει αυτή η ζωή μία καλύτερη ποιότητα, για μια ζωή με περιεχόμενο.

Είναι η Χημεία η επιστήμη που μελετά και συνθέτει τα νέα υλικά καθημερινής χρήσης, που ανακαλύπτει νέες ενώσεις για τη βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου μέσα από την βελτίωση της υγιεινής, αλλά και των φαρμάκων, που μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στην εξάλειψη της πείνας με την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, που διασφαλίζει την προστασία της υγείας ατομικής και δημόσιας και με εξειδικευμένους ελέγχους προστατεύει τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα των αγαθών.

Η μελέτη της Χημείας εφοδιάζει τον πολίτη, αλλά και τον μελλοντικό επιστήμονα όχι μόνο με γνώσεις, αλλά κυρίως με ένα οργανωμένο, ορθολογικό και τεκμηριωμένο σύστημα σκέψης, αυτό που θα του δώσει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει να ταξινομεί, να συγκρίνει, να κρίνει και να αποφασίζει, να οικοδομεί νέα γνώση πάνω στην θεμελιώδη, δηλαδή να είναι ένας ενεργός, συνειδητοποιημένος, δημιουργικός και δημοκρατικός πολίτης.

Σήμερα σε συνθήκες βαθιάς και πολύχρονης οικονομικής κρίσης είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να επενδύσουμε ως κοινωνία στη γνώση που δημιουργεί προϋποθέσεις βιώσιμης, με στέρεα θεμέλια οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης η οποία συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της επιστήμης της Χημείας και των εφαρμογών τηςστη χώρα μας.

Η Πανελλήνια ημέρα Χημείας δεν έχει μόνο ως στόχο την υπενθύμιση της συμβολής της στην οικοδόμηση του σύγχρονου κόσμου, αλλά κυρίως την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από ευημερία στηριγμένη στην σκληρή εργασία και επιμονή, στο σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη την στηριγμένη στην επιστήμη και στην παραγωγή.
(Από το δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Χημικών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου