Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Γ΄ Λυκείου: Η θεωρία του σχολικού βιβλίου σε 246 Online Σωστό-Λάθος

                                               Αποτέλεσμα εικόνας για true or false exercise
Δημιούργησα 246 online Σ-Λ με βάση τη θεωρία και μόνο, του σχολικού βιβλίου (όχι δηλ. κρίσεως ή Σ-Λ που απαιτούν πράξεις κ.λ.π.) ώστε ο μαθητής να εξασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τα βασικά σημεία της θεωρίας. Η αρίθμηση των κεφαλαίων είναι αυτή του σχολικού βιβλίου ώστε το τεστ να μπορεί να γίνει κατά ενότητες.
Ο μαθητής εισάγει κάποιο όνομα και  για κωδικό εισάγει τη λέξη:  ΚΕΝΤΡΟΝ
Επιλέγει True(ΣΩΣΤΟ) ή False (Λάθος) και στο τέλος Submit για να δει το ποσοστό επιτυχίας του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (77 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Τροχιακά-Κβαντικοί αριθμοί-Γραφική απεικόνιση ατομικών τροχιακών (16 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονιακών ατόμων  (10 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3-Περιοδικός Πίνακας 1.4-Ατομική ακτίνα , Ενέργεια ιοντισμού  (20 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4 Lewis  (10 Ερωτ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (91 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 Δεσμοί σ,π -Υβριδισμός (31 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.3 Προσθήκη-Απόσπαση-Υποκατάσταση  (24 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.3 Πολυμερισμός-Οξειδοαναγωγή-Οξέα,Βάσεις  (28 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4 Αλογονοφορμική-Διακρίσεις  (8 Ερωτ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (78 Ερωτήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 -Ιοντικά υδατικά διαλύματα- Οξέα-Βάσεις κατά Brönsted-Lowry (19 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2 Εξισώσεις διάστασης ή ιοντισμού οξέων και βάσεων- 3.3 Ιοντισμός του νερού -pH - Διαλύματα ισχυρών οξέων-βάσεων  (24 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3 Διαλύματα ασθενών οξέων/ασθενών βάσεων - Nόμοs αραίωσης του Ostwald - Σχέση που συνδέει την Κa οξέος και την Κb της συζυγούς βάσης  (12 Ερωτ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.4 Επίδραση κοινού ιόντος- 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα  (10 Ερωτ.)
Γ Λυκείου: 3.6 Δείκτες - Ογκομέτρηση (Οξυμετρία –Αλκαλιμετρία)  (13 Ερωτ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου