Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Γ΄ Λυκείου: Ατομική ακτίνα- Ενέργεια ιοντισμού


Α. ΑΤΟΜΙΚΗ-ΙΟΝΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ
1. Δείτε εδώ την εύρεση της πραγματικής τιμής του ΔΠΦ.

2.
Η παραπάνω εικόνα δείχνει την αποβολή e από ένα ουδέτερο άτομο Na με συνέπεια την ελάττωση του μεγέθους του.
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει την πρόσληψη e από ένα ουδέτερο άτομο Cl με συνέπεια την αύξηση του μεγέθους του.
3. Δείτε εδώ εφαρμογή για την ατομική και ιοντική ακτίνα (δείτε την εφαρμογή μέχρι τέλους όπου υπάρχει και προσομοιώσεις για την ιοντική ακτίνα). Επίσης σύγκριση ακτίνας Fe2+  και Fe3+  εδώ

4. Δείτε τη μεταβολή της ακτίνας σε μία Περίοδο και μία Ομάδα του Π.Π στο στο video που ακολουθεί:
                         
5. Διαλέξτε εδώ ατομικούς αριθμούς π.χ. 11-18 και δείτε σε γραφική παράσταση τη μεταβολή της ατομικής ακτίνας

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ 
1. Μπορείτε στην εφαρμογή εδώ να απομακρύνεται e (πατήστε πάνω στο e και σύρτε το έξω)  από το Na, Mg, Al και Si ώστε να προκύψουν κατιόντα με δομή ευγενούς αερίου (8e στην εξωτερική στιβάδα). Παρατηρήστε ότι: Εi1 < Ei2<Ei3<... διότι με την απομάκρυνση κάθε φορά 1 e προκύπτει κατιόν με μικρότερο μέγεθος απότε δυσκολεύει η παραπέρα απομάκρυνση ηλεκτρονίου.
                                                      
2. Επιλέξτε εδώ  Periodic Trends και μετά Relative Energy First Ionization ή Second Ionization για να δείτε σε 3D τη μεταβολή των μεγεθών αυτών στον Περιοδικό Πίνακα. Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε επίσης να δείτε και τις κατανομές e των στοιχείων και πάρα πολλές ιδιότητες.
                                   
3. Μπορείτε επίσης στον Π.Π. εδώ να δείτε την Εi1 των διαφόρων στοιχείων. Πατήστε στο σύμβολο του στοιχείου και μετά επιλέξτε (Ionization Energy) στο μικρό παράθυρο που ανοίγει.Κάτω αριστερά περνώντας το ποντίκι πάνω στον πίνακα βλέπετε τις τιμές των Εi1.. Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με τον κανόνα ότι σε μία περίοδο από αριστερά προς τα δεξιά η Εi1 αυξάνεται το N έχει μεγαλύτερη Ei1 από το Ο που είναι δεξιά του. Αυτό συμβαίνει γιατί η δομή ns2 np3 (ημισυμπληρωμένη p) είναι αρκετά σταθερή. Επίσης σε μία περίοδο (από αριστερά προς τα δεξιά) στον τομέα d η Εi1 αυξάνει με μικρότερο ρυθμό απ' ότι στις Α ομάδες. Το ίδιο στην εφαρμογή εδώ, εδώ και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου