Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Γ΄Λυκείου: Γραμμικό φάσμα εκπομπής του υδρογόνου1. Αν εφαρμόσουμε ηλεκτρική τάση σε έναν γυάλινο σωλήνα που περιέχει αέριο υδρογόνο σε χαμηλή πίεση, τότε το αέριο εκπέμπει φως. Μετά την ανάλυση του φωτός αυτού σε πρίσμα, σχηματίζεται στη φωτογραφική πλάκα μία σειρά από φωτεινές γραμμές που ονομάζονται φασματικές γραμμές.
Το γραμμικό φάσμα εκπομπής του υδρογόνου αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό έγχρωμων γραμμών οι οποίες χωρίζονται από σκοτεινές ζώνες. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος λ (ή χρώμα) και σε μία διαφορετική μετάπτωση e :  
ιώδες στα 411 nm (από  τη στιβάδα 6 στη στιβάδα 2)
μπλε στα 434 nm (από  τη στιβάδα 5 στη στιβάδα 2)
πράσινο στα 486 nm (από  τη στιβάδα 4 στη στιβάδα 2)
κόκκινο στα 656 nm (από  τη στιβάδα 3 στη στιβάδα 2)


Το γραμμικό φάσμα εκπομπής αποτελεί ένα είδος "δακτυλικού αποτυπώματος" του χημικού στοιχείου γι' αυτό και βρίσκει εφαρμογή στη στοιχειακή ανάλυση.
Δείτε εδώ τη σχετική εφαρμογή (Σημ: να περιμένετε να ολοκληρωθεί γιατί σε κάποιο σημείο καθυστερεί και φαίνεται ότι τελείωσε).

2. Δείτε εδώ μία εφαρμογή για φάσματα εκπομπής (η πάνω πειραματική διάταξη που θα δείτε όταν τρέξει η εφαρμογή) και για φάσματα απορρόφησης (η κάτω πειραματική διάταξη). Εκτός από το Η μπορείτε να επιλέξετε όποιο άλλο στοιχείο θέλετε από τον Περιοδικό Πίνακα. Αφού επιλέξετε το στοιχείο πατήστε off και στις δύο πειραματικές διατάξεις και δείτε τα φάσματα. Παρατηρήστε ότι τα μήκη κύματος των φωτονίων που απορροφά το αέριο υδρογόνο είναι ίσα με τα μήκη κύματος των φωτονίων που εκπέμπει. Δηλ. το φάσμα απορρόφησης του υδρογόνου (κάτω) παρουσιάζει σκοτεινές γραμμές στη θέση των φωτεινών γραμμών του φάσματος εκπομπής (πάνω).

3. Δείτε επίσης εδώ πιο παραστατικά τη διέγερση (επιλέξτε excite) και την αποδιέγερση (επιλέξτε fall) κι εδώ

4. Οι διάφορες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εδώ Περνώντας το ποντίκι πάνω από το στιγμιότυπο του κύματος δείτε επιπλέον πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου