Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

Το σχέδιο νόμου για το Νέο ΛύκειοΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ εδώ

Δείτε εδώ με παραδείγματα τα βασικά σημεία του νέου νόμου.

Δείτε εδώ όλες τις σχολές και πώς μπορεί κάποιος να φοιτήσει σ' αυτές (π.χ. από ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ κ.λ.π.)
Δείτε εδώ ένα σχεδιάγραμμα όλου του εκπαιδευτικού συστήματος.

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς
τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ)
και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (ΕΠΕ) είναι τα εξής :
α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές (90 σχολές):
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Αρχαία,
III. Ιστορία και
IV. Λατινικά
β) Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες (200 σχολές):
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Μαθηματικά,
III. Φυσική και
IV. Χημεία (ή Πληροφορική μόνο για τις 31 σχολές πληροφορικής βλπ. ΣΗΜ. 6)
γ) Ε.Π.Ε - Επιστήμες Υγείας  (56 σχολές):
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Φυσική
III. Χημεία και
IV. Βιολογία
δ) Ε.Π.Ε - Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες (95 σχολές):
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,
III. Οικονομία & Διοίκηση
IV. Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Τμημάτων (19 σχολές):
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,
III. Ιστορία και
IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών

ΣΗΜ 1: 
Για τα ΕΠΕ (α) πρέπει ο μαθητής στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου να παρακολουθήσει την Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Για τα ΕΠΕ (β) και (γ) πρέπει ο μαθητής στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου να παρακολουθήσει την Ομάδα Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών.
Για τα ΕΠΕ (δ) και (ε) πρέπει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου να παρακολουθήσει την Ομάδα Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών (λόγω Μαθηματικών) και στη Γ΄Λυκείου να παρακολουθήσει την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών-Κοινωνικών-Πολιτικών Σπουδών η οποία δεν υπάρχει (!) στη Β΄Λυκείου.

ΣΗΜ 2: 
Στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου ο μαθητής επιλέγει 1 μόνο Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού η οποία τον οδηγεί στα ΕΠΕ που αναφέρονται στη ΣΗΜ 1.

ΣΗΜ 3:
Οι σχολές που αναφέρονται σε παρένθεση είναι κατ' εκτίμηση για κάθε ΕΠΕ γιατί δεν έχουν επίσημα οριστεί.

ΣΗΜ 4:
Δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τις Στρατιωτικές Σχολές. Ίσως αποτελέσουν ξεχωριστή Ομάδα Προσανατολισμού.

ΣΗΜ 5: Δείτε το νέο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄  Γενικού Λυκείου όπως ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2013 για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου.

Πατήστε στην εικόνα  για μεγέθυνση
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

 ΣΗΜ 6: Πίνακας τμημάτων Πληροφορικής
1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Καβάλας
2. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
3. Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
4. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
5. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Κρήτης
6. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση
Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ
7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση
Πληροφορικής, ΕΜΠ
8. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
9. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε., Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
10. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
11. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
12. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
13. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας
14. Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
15. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Αθήνας
16. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
17. Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
18. Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
19. Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
20. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
21. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
22. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Κεντρικής Μακεδονίας
23. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Στερεάς Ελλάδας
24. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Δυτικής Μακεδονίας
25. Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
26. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
27. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Ηπείρου
28. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πελοποννήσου
29. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Θεσσαλίας
30. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Δυτικής Ελλάδας
31. Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 27-11-14: 
«Για τμήματα της πληροφορικής εξεταζόμενο μάθημα θα είναι η πληροφορική. Οι άλλες σχολές και τα τμήματα, για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η πληροφορική, θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η παραπάνω απόφαση της ΑΔΙΠ δημιουργεί δέσμια υποχρέωση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της δικής του απόφασης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου