Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Β΄ Λυκείου: Στοιχειομετρικός υπολογισμός στην καύση


1.Select Gas= Πατήστε και επιλέξτε ένα από τα αέρια CH4, C2H6, C3H8  που θα καεί.
2. Balance the Equation= Συμπληρώστε τους συντελεστές στην αντίδραση καύσης του αλκανίου που επιλέξατε.
3. Select the Amount of O2 and Hydrocarbon= Από τις μπάρες επιλογής επιλέξτε τις ποσότητες του υδρογονάνθρακα και του οξυγόνου.
4. Start the Reaction= Πατήστε να ξεκινήσει η αντίδραση.
5. Amount of Products= Πατήστε να δείτε τις ποσότητες των προϊόντων
Μπορείτε μετά με μολύβι και χαρτί να επιβεβαιώσετε τις πράξεις

Ξεκινήστε την εφαρμογή εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου