Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Β΄Λυκείου: Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις

1. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την ενδόθερμη αντίδραση:
                   2ΝΗ4Cl + Ba(OH)2.8H2O --> BaCl2 + 2NH3 + 10H2O  ΔΗ=63,9 kJ
Η παραπάνω αντίδραση είναι τόσο πολύ ενδόθερμη που η θερμοκρασία στην κωνική φιάλη πέφτει στους -10 οC. Έτσι αν την ακουμπήσουμε σε ένα βρεγμένο ξύλο αυτό παγώνει και κολλάει πάνω της.

2. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την εξώθερμη αντίδραση:
              14 KMnO4 + 4 C3H5(OH)3 --> 7 K2CO3 + 7 Mn2O3 + 5 CO2 + 16 H2O  ΔΗ=-97 kJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου