Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

B΄ Λυκείου: Αρχή Le Chatelier (παράγοντας πίεση)

Επιλέξτε Change in Pressure εδώ 
Με αύξηση της πίεσης (increase) μετατοπίστε την ισορροπία   Ι2(g) = 2I(g)  αριστερά, ενώ με μείωση (decrease) δεξιά.
Η εφαρμογή έχει και ήχο (στα αγγλικά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου