Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

γ΄ γυμνασίου- Α΄ Λυκείου: Επίδραση οξέων σε μέταλλα

1. Παρακολουθήστε την επίδραση Zn (ψευδάργυρος) και μετά Cu (χαλκός) σε διάλυμα  Η2SO4,  HCl και H3PO4.  O Zn αντιδρά και ελευθερώνει αέριο Η2.
Για να αντιδράσει και ο Cu μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πυκνό διάλυμα ΗΝΟ3. Παρατηρήστε το καφέ αέριο ΝΟ2 που ελευθερώνεται. Αν μετά το τέλος της αντίδρασης προσθέσουμε Η2Ο τα ιόντα  Cu 2+ που υπάρχουν δημιουργούν ένα γαλάζιο διάλυμα.
Σε αντίθεση με το Cu ο Au (χρυσός) δεν αντιδρά ούτε με ΗΝΟ3. Για να αντιδράσει ο Αu χρησιμοποιούμε βασιλικό ύδωρ(HCl-ΗΝΟ3): Η αναλογία HCl και ΗΝΟ3 στο βασιλικό ύδωρ είναι 3 μέρη HCl (συγκέντρωσης περίπου 12 Μ) και 1 μέρος HNO3 (συγκέντρωσης περίπου 16Μ).

2. Δείτε πως διαπιστώνουμε ότι το αέριο που ελευθερώνεται από την επίδραση μετάλλου π.χ. αλουμινίου (Αl) σε υδροχλωρικό οξύ είναι το Η2: γεμίζουμε ένα μπαλόνι με το αέριο που σχηματίζεται από την αντίδραση (είναι ελαφρύτερο από τον αέρα γι' αυτό αν το αφήσουμε ανεβαίνει προς τα πάνω) και διαπιστώνουμε την ανάφλεξη του με το χαρακτηριστικό κρότο που τη συνοδεύει:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου