Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Γ΄Λυκείου: Πολυμερισμός

1. Δείτε εδώ κι εδώ το πολυμερισμό προσθήκης του αιθυλενίου, βινυλοχλωριδίου και στυρολίου (ενώσεις με τη ρίζα βινύλιο CH2=CH-)

2. Ο πολυμερισμός του αιθυλενίου (CH2=CH2) και πολλών υποκατεστημένων παραγώγων του (π.χ. CH2=CHCl , CH2=CH-C6H5) ακολουθεί ένα αλυσιδωτό μηχανισμό μέσω ριζών ο οποίος περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: την έναρξη (initiation), τη διάδοση (propagation) και τον τερματισμό (termaination) του πολυμερισμού.Πολλές φορές για να κλείσει η αλυσίδα ομπολυμερισμός γίνεται παρουσία υπεροξειδικής ένωσης π.χ. ROOR΄. Δείτε εδώ

3. Παρακάτω ακολουθούν εικόνες από τον πολυμερισμό 1,4
Κατά τον πολυμερισμό του ισοπρενίου που φαίνεται παραπάνω προκύπτει πολυισοπρένιο.
Η εικόνες που ακολουθούν δείχνουν τη cis-δομή του πολυισοπρενίου(φυσικό και συνθετικό καουτσούκ) και την trans-δομή (γουταπέρκα)
cis-Polyisoprene
trans – Polyisoprene, Gutta-percha
4.  Κατά τον συμπολυμερισμό γίνεται πολυμερισμός με δύο ή περισσότερα μόρια μονομερούς. Παρακάτω βλέπουμε το Buna S (συμπολυμερισμός 1,3-βουταδιένιου+στυρόλιου) και το Buna N (συμπολυμερισμός 1,3-βουταδιένιου+ακρυλονιτρίλιου):
Buna S
Buna N
5. Τέλος δείτε εδώ μία άλλη περίπτωση πολυμερισμού (πολυμερισμός συμπύκνωσης) που δεν αναφέρεται στο βιβλίο της Γ΄Λυκείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου