Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Γ΄ Λυκείου: σ και π δεσμοί

 
σ δεσμοί


π δεσμός
1.  Η θεωρία δεσμού σθένους εδώ (επιλέξτε valence bond theory).
2.  Η ενέργεια του συστήματος Η-Η σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων Η εδώ
3.  Επίσης πολύ καλή παρουσία ση εδώ
4.  Επιλέξτε εδώ  Lesson 14.
5. Επικαλύψεις τροχιακών σε Η2, F2, HF εδώ
6.  Η θεωρία μοριακών τροχιακών (Molecular orbital) εδώ
7. Τέλος μία πιο επιστημονική παρουσίαση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου