Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Β΄ Λυκείου: Εξώθερμες αντιδράσεις

1. Πηγαίνετε εδώ και πατήστε play  για να δείτε την καύση του μεθανίου που περιγράφει η παραπάνω εικόνα σε applet.
2. Επίσης η καύση του μεθανίου στη σελ. 28 εδώ

3. Δείτε σε video την εξώθερμη αντίδραση προσθήκης γλυκερίνης σε υπερμαγγανικό κάλιο:


4. Διαγράμματα ενθαλπίας για εξώθερμες αντιδράσεις στις σελ. 4-11 εδώ.

5. Εκτός από τις καύσεις και οι εξουδετερώσεις είναι εξώθερμες αντιδράσεις. Δείτε εδώ πατώντας mix ανάμιξη διαλύματος HCl με διάλυμα NaOH.

6. Επίσης εξώθερμη είναι η αντίδραση μετατροπής μιας αλλοτροπικής μορφής του C σε άλλη  δηλ. η μετατροπή του Cδιαμ.  σε  Cγραφ. Πηγαίνετε εδώ  να δείτε τις δύο αλλοτροπικές μορφές του C. Πατήστε πάνω στα σχήματα και περιστρέψτε τα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου