Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

Β΄ Λυκείου: Ενδόθερμες αντιδράσεις


1. Δείτε σελ. 11-21 εδώ την ενδόθερμη αντίδραση διάλυσης NH4NO3 στο νερό.

2. Δείτε εδώ μετά την εξώθερμη αντίδραση που περιγράφει, πατώντας next, την ενδόθερμη αντίδραση επίδραση ανθρακικού νατρίου σε αιθανικό οξύ.

3. Δείτε και στο video που ακολουθεί την ενδόθερμη αντίδραση επίδρασης ΝΗ4ΝΟ3 σε στερεό Βα(ΟΗ)2:


4. Εδώ μία γενική αναφορά στις ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις.

5. Διαγράμματα ενθαλπίας εδώ


2 σχόλια: