Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

Α΄Λυκείου: Μαζικός αριθμός (Α) - Ατομικός αριθμός (Ζ) - Ισότοπα -ΙόνταΓράψτε ένα από τα στοιχεία:
Η     He    Li     Be    B     C     N     O    F   Ne   Na   Mg   Al   Si    P   S   Cl   Ar   K  Ca
και πατήστε Build

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΤΩΝ:
Αφαιρέστε e από ένα neutral atom (ουδέτερο άτομο) για να δημιουργήσετε positive ion (κατιόν +) ή προσθέστε e στο ουδέτερο άτομο για να δημιουργήστε negative ion (ανιόν -).
Παρατηρήστε ότι όσα e αφαιρείτε τόσο θετικό (+) φορτίο εμφανίζεται ή όσα e προσθέστε τόσο αρνητικό φορτίο (-) εμφανίζεται

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΟΤΟΠΩΝ:
Προσθέστε ή αφαιρέστε  νετρόνια στον πυρήνα και παρατηρήστε τη μεταβολή του μαζικού αριθμού (Α)

Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Ζ) ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
Κάθε άτομο στοιχείου έχει το δικό του μοναδικό Ζ.
Προσθέστε ή αφαιρέστε πρωτόνια στον πυρήνα και δείτε το σύμβολο του στοιχείου να αλλάζει διότι αλλάζει το Ζ.

Ξεκινήστε πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου