Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Άσκηση Νο 16 (2023-2024)

11,2 L CHCH σε stp αντιδρούν καταλυτικά με Η2  οπότε παράγεται αέριο μίγμα που αποτελείται μόνο από 3 οργανικές ενώσεις.

Το μίγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.

Το 1ο μέρος διαβιβάζεται σε περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος CuCl οπότε το διάλυμα παρουσιάζει αύξηση βάρους ίση με 0,52 g.

To 2o  μέρος διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος Br2 σε διαλύτη CCl4 οπότε το διάλυμα παρουσιάζει αύξηση βάρους ίση με 1,36 g.

Nα βρεθεί η % v/v σύσταση του αέριου μίγματος.

Αr: C=12, H=1.

(Aπ:  8% v/v CHCH,  12 % v/v CH2=CH2, 80% v/v CH3CH3)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου