Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Άσκηση Νο 18 (2022-2023)

 Σε 100 mL διαλύματος που περιέχει:

HCOOH 4,6 % w/v – CH3COOH 1M προσθέτουμε 11,2 g KOH χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. 

Να βρεθεί το pH του τελικού διαλύματος που προκύπτει. 

Δίνονται: Για το HCOOH: Ka=10-4, 

για το CH3COO: Kb=9×10-10  

Για  το νερό: Kw = 10-14

Ar: K=39, O=16, H=1

(Απ: 9,5)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου