Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019

Γ΄ Λυκείου: Προσομοίωση ογκομέτρησης


Πραγματοποιήστε μία εικονική ογκομέτρηση (αλκαλιμετρία):

  Πρότυπο διάλυμα NaOH 
Μπορείτε να επιλέξετε διάλυμα NaOH από c=0,10M   έως c=1,00M  από το  "Experiment Settings"
Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 50 mL διαλύματος NaOH  από το  "Add  NaOH Solution"  είτε κατά 1,00 mL ή 0,10 mL ή 0,05 mL και να παρακολουθείτε δίπλα την κατασκευή της καμπύλης ογκομέτρησης.

Ογκομετρούμενο διάλυμα
Από το "Experiment Settings" επιλέξτε από το "Acid"  ένα από τα οξέα:  HCl, CH3COOH, HClO και από δίπλα τη συγκέντρωση διαλύματος από c=0,10M   έως c=1,00M.

Δείκτης
Από το "Indicator" επιλέξτε έναν από τους δείκτες:  Πορτοκαλί του μεθυλίου, Φαινολοφθαλείνη, Μπλε της βρωμοθυμόλης  και παρακολουθήστε την αλλαγή χρώματος

Με το "retitrate" ξεκινάτε την εφαρμογή από την αρχή.

Ξεκινήστε την εφαρμογή ΕΔΩ
Περισσότερες επιλογές δείκτη (αλλά χωρίς καμπύλη ογκομέτρησης) δείτε ΕΔΩ

Με τη βοήθεια της εφαρμογής προσπαθήστε να λύσετε την άσκηση:
"Διάλυμα V mL CH3COOH 0,1M  ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH 0,2M παρουσία του δείκτη Φαινολοφθαλείνη. 
α) Ποιο είναι το pH του διαλύματος στο τελικό σημείο της ογκομέτρησης, όταν δηλ ο δείκτης αποκτήσει  σταθερό ροζ χρώμα;
β) Πόσος όγκος από το πρότυπο διάλυμα καταναλώθηκε μέχρι το τελικό σημείο της ογκομέτρησης;
γ) Ποιά είναι η τιμή του V;
δ) Ποια είναι η Ka του CH3COOH;

{Απ: α) pH=10,7 (από την εφαρμογή),  β) 12,60 mL (από την εφαρμογή)  γ) 25,2 mL (μετά από πράξεις)  δ) 1,56 x10-5 (μετά από πράξεις. Δίνεται: 10-2,9=1,25x10-3) }

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου