Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Θέματα Χημείας Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Download  :  ΕΔΩ


  Απαντήσεις
Α:  γ-α-α-β-β
Β1: ΗCN <CH3COOH<HF
B2: α) θ1  β) ετερογενής γ) μείωση t,  ΘΧΙ=σταθερή
Β3: α) Li  β) -1, γ) ίση  (είναι υδρογονοειδές)
 ίσες c  Ka>Kb =>όξινο
Γ1:   Α: CH3COCOOH      Δ:  CH3CH(OCH3)CH2OCH3   Ν: (CH3)2C(OH)CH2NH2
         Ζ: προπίνιο  κ.λ.π
Γ2:  α) 0,1 mol-0,1 mol   Φ: μεθυλο-2-προπανόλη     β)  v
Δ2:  Κc=10
Δ3: pH=3
Δ4:  β) 0,112L  γ) pH=5  δ) 20mL
Δ5: 98o/o w/w    1M


Tα θέματα των ομογενών (με ελάχιστες διαφορές: Α1=>α   Α2=>γ) ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου