Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία &Ασκήσεις Χημείας Νο 16

1
5,6 L αλκενίου Α, μετρημένα σε STP, αντιδρούν με νερό και παράγεται η οργανική ένωση Β. Κατά την επίδραση όξινου διαλύματος KMnO4 στη Β, παράγεται οργανική ένωση Γ η οποία με επίδραση Na2CO3 δίνει 2,24 L αερίου CO2 μετρημένα σε STP. Nα βρεθούν οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ καθώς και η απόδοση για τη σειρά των αντιδράσεων μετατροπής της ένωσης Α σε CO2. (Aπ: 80 %)


2
0,1 mol του υδροξυοξέος C3H6O3 (Α) οξειδώνονται με όξινο διάλυμα KMnO4 και προκύπτει η οργανική ένωση Β. Για την πλήρη εξουδετέρωση της Β απαιτούνται 8 g ΝaOH.
α) Ποιος ο Σ.Τ. της ένωσης Α;β) Αν η ποσότητα της ένωσης Β διαλυθεί στο νερό προκύπτει διάλυμα όγκου 1L. Να βρεθεί το pH του διαλύματος και οι βαθμοί ιοντισμού του Β στα δύο στάδια ιοντισμού.
Για το Β: Κa1=10-5, Ka2=10-8
(Απ: α) 3-υδροξυ-προπανικό οξύ,β) pH=3, α1=10-2, α2=10-5)


3
2,6 g αλκινίου Α αντιδρά πλήρως με Na, παράγεται η ένωση Β και ελευθερώνονται 2,24 L αερίου σε STP.  
α) Να βρεθούν οι Σ.Τ. των Α και Β.
β) Η ποσότητα της ένωσης Β που παράχθηκε παραπάνω αναμιγνύεται με 0,15 mol CH3Br. Να βρείτε το σύσταση του οργανικού προϊόντος σε mol.
γ) Ίση ποσότητα της Β με αυτή που παράχθηκε παραπάνω αντιδρά με περίσσεια νερού και προκύπτει διάλυμα όγκο 2 L. Να βρεθεί το pH του διαλύματος.Κw=10-14
(Απ: α)ν=2, β) 0,05 mol – 0,05 mol,γ) pH=13)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου