Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις (Νο6)


 
Κατά την ογκομέτρηση υδατικού διαλύματος NH3 (που περιέχει σταγόνες του πρωτολυτικού δείκτη ΗΔ), με πρότυπο υδατικό διάλυμα ΗCl με pH=1, προέκυψε στο ισοδύναμο σημείο διάλυμα όγκου 100 mL ενώ οι συζυγείς μορφές του δείκτη βρέθηκαν με ίσες συγκεντρώσεις.
Ποιο είναι το pH και το χρώμα του ογκομετρούμενου διαλύματος τη στιγμή που ο όγκος του είναι 95 mL;
Για την ΝΗ3: pKb=5, για τον ΗΔ: pKa=5,5,  ΗΔ: κόκκινο, Δ-:  κίτρινο, για το Η2Ο: pKw=14.
(Aπάντηση: pH=9, κίτρινο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου