Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις (Νο3)

                                               

246,4 L αέριας ΝΗ3 (σε STP) διαβιβάζονται σε θερμαινόμενο σωλήνα που περιέχει 15,75 mol CuO. Μετά το τέλος της αντίδρασης ψύχονται τα αέρια οπότε απομακρύνονται οι υδρατμοί. Το αέριο που απομένει διαβιβάζεται σε δοχείο όγκου 15L που περιέχει 8,5 g H2 και αποκαθίσταται η ισορροπία:                        Ν2(g) + 3H2(g)  <=>    2NH3(g). 
Στην κατάσταση ισορροπίας (ΧΙ1) περιέχεται ισομοριακό μείγμα Η2 και NH3
α) Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της αντίδρασης. 
β) Στη συνέχεια αφαιρούμε από το δοχείο 2,5 mol N2 και ταυτόχρονα μεταβάλουμε τον όγκο του δοχείου , σε σταθερή θερμοκρασία, οπότε οι ποσότητες Η2 και ΝΗ3 εξακολουθούν να είναι ισομοριακές. 
i) Να εξηγήσετε αν ο όγκος του δοχείου αυξήθηκε ή ελαττώθηκε. 
ii) Να υπολογίσετε τον τελικό όγκο του δοχείου. 
γ) Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασίας στη ΧΙ1 ,  αποκαθίσταται νέα ισορροπία στην οποία τα ολικά mol των αερίων αυξάνονται. Να βρείτε αν η αντίδραση σύνθεσης της ΝΗ3 είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη αντίδραση. Δίνεται: ΑrH=1. 
(Aπ: α) α=9/17, β) i) μειώθηκε, ii) V=10L, γ) εξώθερμη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου