Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 15α) Δίνονται τα υδατικά διαλύματα του ασθενούς οξέος ΗΑ (Κa=2×10-6) 
                            Δ1: HΑ 0,1M - NaΑ 0,3M              Δ2: HΑ 0,3M - NaΑ 0,4M 
i) Mε ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε τα διαλύματα Δ1 και Δ2 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ3 με pH=6; 
ii) Ποιος είναι ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ στο τελικό διάλυμα; 
β) Στο διάλυμα Δ3 προσθέτουμε 2-3 σταγόνες ενός δείκτη ΗΔ, ο οποίος ιοντίζεται σε ποσοστό 80 %. i) Να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού Ka του δείκτη ΗΔ. 
ii) Να βρεθεί το χρώμα του διαλύματος Δ3. 
 Η όξινη μορφή του δείκτη έχει χρώμα κίτρινο και η βασική μορφή κόκκινο. 
γ) Σε 600 mL του διαλύματος Δ3 προσθέτουμε 400 mL υδατικού διαλύματος NaOH 0,5M οπότε προκύπτει διάλυμα Δ4. Να βρεθεί το pH και το χρώμα του διαλύματος Δ4. 
Δίνεται για το HF: Ka=2×10-6. Για το Η2Ο: Κw=10-14.
 (Απ: α) i) 2:1, ii) α=6×10-6, 
 β) i) KaHΔ=4×10-6, ii) πορτοκαλί 
 γ) pH=13 , κόκκινο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου