Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Β΄ Λυκείου: Χαρακτηριστικές ομάδες-Χημικές Τάξεις-Ομόλογες σειρές

               

1. Ταξινόμηση Οργανικών Ενώσεων εδώ
2. Ομόλογες σειρές εδώ κι εδώ
3. Υδρογονάνθρακες εδώ κι εδώ
4. Διαδραστικοί πίνακες Οργανικής Χημείας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου