Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Οι θέσεις των εισακτέων

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα ποσοστά των θέσεων των εισακτέων που δίνονται σε κάθε κατηγορία υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν ξανά στις πανελλήνιες εξετάσεις με το παλαιό σύστημα είναι 3.395, αποτελούν το 4% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων και τους δίνεται το 4% των θέσεων των εισακτέων. 
Είναι δίκαιο, εφόσον η κατανομή των υποψηφίων στις κατευθύνσεις είναι ομαλή. Αυτό το γνωρίζει μόνο το Υπουργείο Παιδείας, που έχει τα στοιχεία των υποψηφίων. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρχουν ελάχιστοι υποψήφιοι για τις Ιατρικές σχολές, για παράδειγμα, αφού με το παλαιό σύστημα απαιτείται εξέταση στα μαθηματικά για την εισαγωγή στην Ιατρική και οι περισσότεροι υποψήφιοι θέλουν να τα αποφύγουν. Αν οι υποψήφιοι είναι ελάχιστοι τότε θα αποδειχθεί πολύ εύκολη η εισαγωγή στις Ιατρικές Σχολές και, συνεπώς, ευνοημένοι όσοι επέλεξαν το παλαιό σύστημα. Αντίθετα οι υποψήφιοι για τις οικονομικές σχολές από τη θεωρητική κατεύθυνση μπορεί να είναι πολλοί, αφού για την εισαγωγή τους με το παλαιό σύστημα δεν χρειάζεται να εξεταστούν στα Μαθηματικά Προσανατολισμού και το ποσοστό επιτυχίας να είναι πολύ μικρό.
Ανομοιομορφία παρατηρείται στον αριθμό των υποψηφίων ανά ομάδα προσανατολισμού και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε επιστημονικό πεδίο, μετά την αφαίρεση των θέσεων που δίδονται στους υποψηφίους της κατηγορίας του 10%, του παλαιού συστήματος και τις θέσεις στα ΤΕΙ των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ. Στον πίνακα βλέπουμε τις θέσεις που αντιστοιχούν στις αποκλειστικές σχολές κάθε πεδίου από το 1ο, το 2ο και το 5ο. Οι κοινές θέσεις αφορούν στις σχολές που ανήκουν σε περισσότερα από ένα πεδία, αλλά και στις σχολές που ανήκουν στα ΤΕΙ του 3ου επιστημονικού πεδίου και στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου όπου έχουν πρόσβαση πολλοί υποψήφιοι, από διαφορετικές ομάδες προσανατολισμού, ανάλογα με το μάθημα που επέλεξαν να εξεταστούν. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία, για τον αριθμό των υποψηφίων των ανθρωπιστικών σπουδών που επέλεξαν να εξεταστούν και στα Μαθηματικά, για παράδειγμα. Συνεπώς δεν γνωρίζουμε τις πιθανότητες να εισαχθούν στις κοινές σχολές οι υποψήφιοι από διαφορετικές ομάδες προσανατολισμού. Οι θέσεις θα αυξηθούν με την ανακοίνωση των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές, τις σχολές της αστυνομίας, του εμπορικού ναυτικού και της πυροσβεστικής. Οι στρατιωτικές σχολές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, εντάσσονται στο 2ο πεδίο, οι αστυνομικές και πυροσβεστικές στο 1ο, 2ο και 5ο. Ο αριθμός των υποψηφίων του πίνακα έχει υπολογιστεί με βάση τα ποσοστά των μαθητών που ακολούθησαν την κάθε ομάδα προσανατολισμού όπως τα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν γνωρίζουμε αν η ίδια αναλογία ισχύει και για τους απόφοιτους που εξετάζονται με το νέο σύστημα, αλλά ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές δεν θα αλλάζουν πολύ τους αριθμούς.

Ευνοημένοι είναι οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών που διεκδικούν πολλές θέσεις ενώ είναι αριθμητικά λίγοι. Συγκεκριμένα το ποσοστό επιτυχίας στις αποκλειστικές θέσεις είναι 36,1% για τους αποφοίτους των Ανθρωπιστικών Σπουδών, 61,8% για τους αποφοίτους των Θετικών Σπουδών και 55,91% για τους αποφοίτους των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Η μεγαλύτερη δυσκολία εισαγωγής υπάρχει στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, αφού εκεί έχουμε το μικρότερο ποσοστό επιτυχίας. Γι' αυτό πολλοί υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών επέλεξαν να εξεταστούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, ώστε να μπορέσουν να δηλώσουν και τα Παιδαγωγικά. Οι αριθμοί δείχνουν ότι δεν έχει κανένα νόημα να εξεταστούν οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στην Ιστορία Γενικής Παιδείας γιατί τα ποσοστά επιτυχίας θα είναι πολύ μεγαλύτερα για τους υποψηφίους αυτών των ομάδων προσανατολισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου