Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

11 Μαρτίου: Πανελλήνια Ημέρα Χημείας


           Η 11η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1995 ως η Πανελλήνια ημέρα Χημείας. 

  Η Χημεία είναι η βασική επιστήμη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των πολιτών, μελετά και συνθέτει νέα υλικά, ανακαλύπτει νέες ενώσεις, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την προστασία της υγείας ατομικής και δημόσιας και με εξειδικευμένους ελέγχους διασφαλίζει την ποιότητα των αγαθών, τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 
  Η Χημεία είναι εκείνη η επιστήμη που μελετάει την ίδια τη ζωή και τις μεταβολές της από το μακρόκοσμο μέχρι το μικρόκοσμο. Ερμηνεύει τη δομή του φυσικού κόσμου αλλά και των κινδύνων που το απειλούν. Εφοδιάζει με γνώση όχι μόνο τον θετικό επιστήμονα αλλά και τον αυριανό πολίτη γιατί η κατανόησή της είναι το όχημα για την ανάπτυξη της συνείδησης που οφείλει να έχει ο πολίτης του 21ου αιώνα προκειμένου να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει με επιτυχία την περιβαλλοντική και τις καταναλωτικές κρίσεις και να αποκτήσει τη δυνατότητα να μετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων. 
   Η Χημεία συντελεί καθοριστικά στη διαμόρφωση κοσμοαντίληψης. Είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία, ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η οικονομική και η τεχνολογική ανάπτυξη και επομένως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της επιστήμης της Χημείας και των εφαρμογών της στη χώρα μας. 
   Η Πανελλήνια ημέρα Χημείας έχει ως στόχους, την υπόμνηση σε όλους μας της τεράστιας σημασίας της Επιστήμης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, της συμβολής της στην οικοδόμηση του σύγχρονου κόσμου, του έργου που έχουν επιτελέσει οι έλληνες χημικοί προσφέροντας επί μακρά σειρά ετών τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία μέσα από τους τομείς της ευθύνης τους, αλλά και την ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να έχει η Χημεία στην οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου