Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Νέο μηχανογραφικό για τις Πανελλαδικές 2016

Ένα διαφορετικό μηχανογραφικό θα κληθούν να συμπληρώσουν οι περίπου 70.000 φετινοί μαθητές της Γ’ Λυκείου στην πορεία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016.

Την ίδια ώρα, όσοι από τους υποψηφίους που έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις επιθυμούν να δώσουν και του χρόνου, θα έχουν την επιλογή να εξεταστούν, είτε με το παλιό εξεταστικό σύστημα που ίσχυε μέχρι φέτος, δίνοντας έξι μαθήματα, είτε με το νέο σύστημα που θα ισχύσει από τη φετινή σχολική περίοδο, δίνοντας τέσσερα μαθήματα.

Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα να κρατήσουν τη φετινή τους βαθμολογία και να συμμετάσχουν με το 10%, συμπληρώνοντας μόνο το μηχανογραφικό τους του χρόνου.

① Και με το παλιό σύστημα οι απόφοιτοι

Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στις Ανώτατες Σχολές με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015, μπορούν -αν το επιθυμούν- να διαγωνιστούν με το ίδιο σύστημα εισαγωγής κατά το σχολικό έτος 2015-2016, προκειμένου να διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των παραπάνω σχολών.

Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνιστούν με το σύστημα που ίσχυσε το 2014-2015, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2015-16.

Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και ακαδημίες, σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με τον ν. 4327/2015 (Α’ 50). Το δικαίωμα το διατηρούν και για τα σχολικά έτη που έπονται του σχολικού έτους 2015-16. Στην περίπτωση αυτή:

➥ Οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής με κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων.

➥ Οφείλουν να καταθέσουν, εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται για τους μαθητές που φοιτούν στη Γ’ Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος, ενυπόγραφη αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στη σχολική μονάδα, από την οποία αποφοίτησαν ή στην κοντινότερη στην κατοικία τους σχολική μονάδα, από την οποία αποφοίτησαν ή στην κοντινότερη στην κατοικία τους σχολική μονάδα, με την οποία δηλώνουν την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν καθώς και σε ποια μαθήματα θα διαγωνιστούν πανελλαδικά».

Πρόβλεψη υπάρχει και για το 10% των θέσεων, καθώς υπάρχει ρύθμιση που αναφέρει: «Ειδικά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014 και 2015. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2015 σε ποσοστό 60%».

② Τελειόφοιτοι (φετινοί μαθητές Γ’ Λυκείου): απολυτήριες εξετάσεις και προαγωγή

«Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη φετινή Γ’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα διεξαχθούν ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, εκτός της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των απολυτήριων εξετάσεων θα οριστούν και θα διορθωθούν αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το μάθημα. Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων».

③ Ομάδες Προσανατολισμού και Επιστημονικά Πεδία

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ κ.λπ. θα διεξαχθούν σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Οι τρεις Ομάδες Προσανατολισμού, τις οποίες έχουν ήδη επιλέξει οι φετινοί μαθητές, επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα τμήματα των ιδρυμάτων κατατάσσονται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες,
2ο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες,
3ο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής,
4ο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης,
5ο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

Με βάση τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει, ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει ένα (στην περίπτωση που εξεταστεί πανελλαδικά σε τέσσερα μαθήματα) ή δύο (στην περίπτωση που εξεταστεί πανελλαδικά σε πέντε μαθήματα) Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης (Ομάδα Τμημάτων), για να έχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.

④ Μηχανογραφικό δελτίο

Το μηχανογραφικό του 2016 για τους φετινούς μαθητές της Γ’ τάξης του Λυκείου είναι διαφορετικό από αυτό που συμπλήρωναν οι υποψήφιοι των προηγούμενων πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι επιλογές των φετινών υποψηφίων θα είναι σαφώς λιγότερες και με διαφορετική κατανομή σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα.

Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης θα μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση στις Αστυνομικές, αλλά όχι στις Στρατιωτικές Σχολές.

Την ίδια ώρα, όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές, εάν θέλουν να διεκδικήσουν θέση και στα Τμήματα Πληροφορικής θα αποκλείονται από τις Ιατρικές Σχολές.

Οσοι φετινοί μαθητές της Γ’ Λυκείου επιλέξουν να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα θα μπορούν να είναι υποψήφιοι μόνο σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.

Εάν επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχολές δεύτερου πεδίου, θα πρέπει να επιλέξουν και πέμπτο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού).
Σχετικά με το πλήθος και την κατανομή των Τμημάτων έχουμε τα παρακάτω:


⬣ Συνολικά 465 τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι κατανεμημένα στα εξής Επιστημονικά Πεδία (ορισμένα περιλαμβάνονται σε περισσότερα του ενός πεδία):
⬣ Αρκετά είναι τα κοινά τμήματα του νέου συστήματος εισαγωγής: τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κινηματογράφου καθώς και τα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής είναι ενταγμένα σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία, οπότε μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σ’ αυτά οι υποψήφιοι και των τριών Ομάδων Προσανατολισμού.

Εκτός όμως από τα πιο πάνω τμήματα που έχουν ενταχθεί σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία υπάρχουν και άλλα που είναι κοινά για κάποια Επιστημονικά Πεδία και όχι για το σύνολο αυτών, όπως φαίνεται από τον πίνακα.

⬣ Ως προς την κατανομή, οι μεν σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής εντάχθηκαν σε 3 από τα 5 Επιστημονικά Πεδία, οι δε Στρατιωτικές Σχολές εντάχθηκαν στο πεδίο Θετικών–Τεχνολογικών Σπουδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου