Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Γ΄Λυκείου: Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση μιας χημικής ισορροπίας (αρχή Le Chatelier)


              Henri Louis Le Châtelier (8 October 1850 – 17 September 1936) Γάλλος Χημικός

Πατήστε  εδώ για να δείτε πως επηρεάζει τη θέση της ισορροπίας η συγκέντρωση, η πίεση και η θερμοκρασία. Η εφαρμογή έχει και ήχο (στα αγγλικά).

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Στην αμφίδρομη αντίδραση:  
τα χρώματα είναι:
                                       
 ΣΗΜ:   Το SCN-  είναι άχρωμο.

Επιλέξτε Change in Concentration στην εφαρμογή και δείτε πως αλλάζει το χρώμα του διαλύματος αν αφαιρέσουμε Fe3+  (πατήστε Remove Fe3+) διότι η ισορροπία μετατοπίζεται δεξιά και πώς αν προσθέσουμε NaSCN (πατήστε add NaSCN) οπότε  η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΙΕΣΗ

Επιλέξτε Change in Pressure στην εφαρμογή
Με αύξηση της πίεσης (increase) μετατοπίστε την ισορροπία   Ι2 (g) <=> 2Ι(g)  αριστερά, ενώ με μείωση (decrease) δεξιά.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Επιλέξτε Change in Temperature στην εφαρμογή.
Με αύξηση της θερμοκρασίας (increase) ή μείωση (decrease) μετατοπίστε την ισορροπία  
                                                     N2O4 (g) <=> 2NO2 (g)  ΔΗ>0
δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου