Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Η κατανομή των σχολών στα 5 πεδία

 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του 360pedia.gr

Απλό, λειτουργικό ως προς την οργάνωση των σχολείων και κυρίως ισορροπημένο ως μεταβατικό σύστημα που δεν έπρεπε να ανατρέψει την έως τώρα προετοιμασία, χαρακτηρίζεται, σε πρώτη ανάγνωση, το σύστημα πρόσβασης στην Γ’ εκπαίδευση που ανακοίνωσε το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Προκύπτει σημαντική διεύρυνση των επιλογών που θα έχουν οι υποψήφιοι για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ σε σχέση με την πρόβλεψη του Νέου Λυκείου αλλά και διόρθωση κάποιων στρεβλώσεων του εξεταστικού που ισχύει μέχρι εφέτος.
Τα έξι επιστημονικά πεδία γίνονται πέντε, ομαδοποιούνται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών και αποκτούν επικοινωνία μεταξύ τους με ένα πέμπτο προαιρετικό μάθημα. Όλοι οι μαθητές θα διδάσκονται τέσσερα μαθήματα προσανατολισμού αλλά θα επιλέγουν αν θα εξεταστούν σε 4 ή 5 ώστε να έχουν πρόσβαση και στις σχολές δεύτερου πεδίου. Η έκθεση παραμένει κοινό πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και για τις 3 Ομάδες.
 • Η πρόσβαση στις Ιατρικές από τις Ομάδες Ανθρωπιστικών σπουδών και Οικονομίας και Πληροφορικής καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Οι υποψήφιοι αυτών των ομάδων θα έχουν μειωμένα μόρια για τις Ιατρικές καθώς οι συντελεστές βαρύτητας της Βιολογία ΓΠ και της Έκθεσης θα είναι 0,9 και 0,4 αντίστοιχα
 • Οι συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 1,7 παραμένουν στη λογική που ισχύει στο παλιό σύστημα
 • Οι υποψήφιοι θα μπορούν με τα ίδια μαθήματα να δηλώσουν όλες τις σχολές των Πολυτεχνείων, όλα τα τμήματα των Φυσικομαθηματικών σχολών και των Οικονομικών πανεπιστημίων. Οι μεμονωμένες σχολές πληροφορικής ανά την Ελλάδα έχουν πρόσβαση από την 3η Ομάδα όπως και όλες οι Οικονομικές. Οι σχολές Μηχανικών Η/Υ στα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης και Πειραιά θα έχουν πρόσβαση από την 2η Ομάδα
 • Οι Κοινωνικοπολιτικές σχολές, οι Ψυχολογίες και πιθανότατα τα τμήματα ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση από την 1η Ομάδα
 • Οι πρόσβαση στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές θα εξακολουθήσει να γίνεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο. Π.χ. στη σχολή Ικάρων με Μαθηματικά από τη 2η Ομάδα, στις στρατιωτικές Ιατρικές με Βιολογία, στις αστυνομικές από την 3η Ομάδα κ.ο.κ.
 • Τα ΤΕΦΑΑ θα έχουν πρόσβαση από όλες τις Ομάδες

 Οι πίνακες λοιπόν διαμορφώνονται ως εξής

            ΠΙΝΑΚΑΣ1
            ΠΙΝΑΚΑΣ2
            ΠΙΝΑΚΑΣ3

Οι βασικές παράμετροι των τροποποιήσεων που έγιναν στο εξεταστικό σύστημα του Νέου Λυκείου συμπυκνώνονται στα εξής

 • Ισορροπία στον αριθμό σχολών που οδηγεί κάθε Ομάδα
 • Τα πεδία δεν είναι πλέον περιχαρακωμένα σε μικρό αριθμό σχολών. Εκτιμάται ότι οι σχολές που θα μπορεί να δηλώσει ένας υποψήφιος αυξάνονται στις 140 κατά μέσο όρο αντί για περίπου 40 στις οποίες είχε πρόσβαση με τα 6 κλειστά ΕΠΕ
 • Υπολογίζεται ότι το 90% των υποψηφίων διατηρεί τη ίδια τετράδα μαθημάτων για την οποία έχει προετοιμαστεί
 • Η Ομάδα Ανθρωπιστικών σπουδών «κερδίζει» πρόσβαση στις Παιδαγωγικές και στις Νοσηλευτικές. Έναν δημοφιλή συνδυασμό επιλογών που απέκλειε το σύστημα του Νέου Λυκείου
 • Οι Παιδαγωγικές σχολές παύουν να αποτελούν κλειστό πεδίο με ολιγάριθμες επιλογές και έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτές όλοι οι υποψήφιοι
 • Οι επιστήμες Υγείας επίσης παύουν να είναι κλειστό πεδίο. Οι Ιατρικές μπορούν να συνδυαστούν με τα Πολυτεχνεία, κλασσική επιλογή των καλών μαθητών που ήταν αδύνατη στο σύστημα του Νέου λυκείου
Η ομαδοποίηση σε τρείς και όχι σε δύο ομάδες προκρίθηκε τελικά ως πιο λειτουργική για την οργάνωση των τμημάτων στα σχολεία. Όπως είχε επισημάνει το 360pedia.gr που αποκάλυψε τις τότε προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, στα μικρά και ολιγοθέσια σχολεία και στις δυσπρόσιτες περιοχές η οργάνωση των τμημάτων ανά μάθημα θα ήταν σχεδόν απαγορευτική.
Το σύστημα που ανακοινώθηκε είναι μεταβατικό και θα ισχύσει για δύο χρόνια ώστε, κατά τη συνήθη πρακτική να συμπεριλάβει τους μαθητές που βρίσκονται στην Α’ Λυκείου την πρώτη χρονιά εφαρμογής του. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ έχει την πρόθεση να επανεξετάσει συνολικά και σε εντελώς νέα βάση το σύστημα πρόσβασης στην Γ” εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου