Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

Η θέση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για τα θέματα Χημείας Θετικής

                             Δελτίο Τύπου - Πανελλήνιες Εξετάσεις στη ΧΗΜΕΙΑ
                                                            Παρασκευή, 06-06-2014


Σήμερα Παρασκευή  6-6/2014 εξετάστηκε το μάθημα «Χημεία» Θετικής κατεύθυνσης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις .
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), έχει με επανειλημμένες παρεμβάσεις της τονίσει ότι  η εξέταση των μαθημάτων θα πρέπει να στοχεύει στον έλεγχο των ουσιαστικών γνώσεων των μαθητών, της κριτικής τους ικανότητας και της ικανότητας να συνδυάζουν τις γνώσεις τους για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων τα θέματα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των ερωτημάτων, επιστημονική ακρίβεια, μεγάλο εύρος, ώστε να καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη, να μην απαιτούν στείρα απομνημόνευση και κυρίως να μη μετατρέπουν την εξέταση σε αγώνα δρόμου, όπου η ποσότητα υπονομεύει την ποιότητα .
Η ΕΕΧ παρακολουθώντας τις σημερινές εξετάσεις, όπως προβλέπει ο ρόλος της ως σύμβουλου  του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης,  κατέληξε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Σε ότι αφορά στο εύρος και την έκταση της εξέτασης τα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης, παρότι δε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ενδεικτικά των πιο σημαντικών στοιχείων της, ιδίως σε ότι αφορά στο 1ο κεφάλαιο.
Σε ότι αφορά στην έκταση των θεμάτων, εκτιμούμε ότι είναι πάρα πολλά και στερούν από το μαθητή τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί αναλυτικά και να τα απαντήσει με επάρκεια, καθώς του δημιουργούν άγχος σε σχέση με το χρόνο.
Σε ότι αφορά στο βαθμό δυσκολίας, πολλά από τα θεωρητικά θέματα είναι υψηλού βαθμού δυσκολίας, διότι απαιτούν λεπτομερή  γνώση της εξεταζόμενης Χημείας. Θεωρούμε ατυχείς τις επιλογές :
1. Β1.α: με βάση τη διατύπωση υπάρχει το ενδεχόμενο ορισμένοι μαθητές να θεωρήσουν διαφορετικούς τους ομοιοπολικούς από τους ημιπολικούς δεσμούς και να θεωρήσουν την πρόταση σωστή. Δεν ελέγχεται η κατανόηση του σχηματισμού ομοιοπολικών δεσμών, αλλά το αν έχει προσέξει ο μαθητής τη διατύπωση: «αλλά θεωρείται ως μια ειδική περίπτωση του ομοιοπολικού δεσμού» , δηλαδή την απομνημόνευση.
2. Β2.β:Παρότι είναι ερώτηση του σχολικού βιβλίου, η απάντησή της δεν είναι μονοσήμαντη, διότι αφορά στα στοιχεία της 2ης ομάδας από τις κύριες ομάδες, αλλά και άλλων ομάδων από το d τομέα του Περιοδικού Πίνακα. Για να είναι σωστή η ερώτηση, θα έπρεπε ο θεματοδότης να έχει προσθέσει  ότι πρόκειται για στοιχείο των τομέων s και p. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη σύνταξη οδηγιών εξέτασης από την  Επιτροπή και κατά τη διόρθωση των γραπτών, γιατί ενδέχεται να οδηγήσει στο να αδικηθούν οι μαθητές οι οποίοι έχουν κατανοήσει την ύλη τους καλύτερα.
3. Γ1. Γράφεται στο τέλος ότι απαιτείται η αναγραφή χημικών εξισώσεων, με τον κίνδυνο οι μαθητές να μη το προσέξουν.
              

Σε ότι αφορά στα θέματα Γ και Δ (ασκήσεις)εκτιμούμε ότι:
1. το θέμα Γ εξετάζει μεγάλο μέρος της ύλης  της  οργανικής Χημείας, επομένως έχει μεγάλη διακριτική ικανότητα, αλλά είναι εξαιρετικά μεγάλης έκτασης.
2.  Το θέμα Δ δεν εμφανίζει καμία  ιδιαίτερη δυσκολία και δε μπορεί να ελέγξει την ποιότητα των γνώσεων των μαθητών, γιατί τα ερωτήματα δεν είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ειδικά το ερώτημα Δ4, δεν είναι σαφώς διατυπωμένο, ώστε να γίνεται κατανοητό αν απαιτείται θεωρητική αιτιολόγηση για τη διάταξη των όγκων του νερού ή μαθηματική επεξεργασία, όπως πρέπει σε ένα τέταρτο θέμα. Αν το ζητούμενο είναι η μαθηματική επεξεργασία, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι υπολογισμό θα περίμενε για το ρυθμιστικό διάλυμα.
Συνολικά, τα θέματα του μαθήματος «Χημεία» κρίνονται πολύ απαιτητικά ως προς την ποσότητα,  για καλά προετοιμασμένους μαθητές,  αλλά χωρίς την απαραίτητη σαφήνεια και στόχευση, ώστε να διακρίνουν μεταξύ των μαθητών  αυτούς που έχουν κατανοήσει την Χημεία καλύτερα.
Η ΕΕΧ με ανακούφιση βλέπει το παρόν εξεταστικό σύστημα να βαίνει προς το τέλος του, οφείλοντας για άλλη μια φορά να στηλιτεύσει, το ότι δίνει τη δυνατότητα να διεκδικούν μαθητές από διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίοι εξετάζονται σε διαφορετικά θέματα διαφορετικής  δυσκολίας τις ίδιες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γεγονός που αποτελεί παραβίαση της αρχής της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών.  

Προτεινόμενες απάντήσεις από την Ένωση Ελλήνων Χημικών εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου