Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

B, Γ΄Λυκείου: Αντιδραστήρια Fehling -Tollens

1. Παρακολουθήστε το σχηματισμό κεραμέρυθρου ιζήματος Cu2O κατά την επίδραση φελίγγειου υγρού (αντιδραστήριο Fehling που προκύπτει με ανάμιξη F1: υδατικό διάλυμα  CuSO4 + F2: υδατικό διάλυμα ΝaOH και τρυγικού καλιονατρίου) στην ακεταλδεύδη:
           CH3CH=O + 2CuSO4 + 5NaOH  =>  CH3COONa +  Cu2O + 2Na2SO4 + 3H2O
        

2. Στο επόμενο video βλέπουμε το σχηματισμό κατόπτρου (καθρέφτη) Ag κατά την επίδραση αμμωνιακού διαλύματος νιτρικού αργύρου (αντιδραστήριο Tollens) σε ενώσεις με αλδεϋδομάδα (-CH=O) π.χ. γλυκόζη.
             RCH=O +2AgNO3 +3NH3 + H2O => RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου