Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Γ΄Λυκείου: Μετατόπιση ισορροπίας με τη ρύθμιση του pH


Η αύξηση του pH με την προσθήκη διαλύματος βάσης (NaOH) μετατοπίζει την παραπάνω ισορροπία προς τα δεξιά και το πορτοκαλί χρώμα διαλύματος διχρωμικών ιόντων που είναι σε ισορροπία με χρωμικά ιόντα μετατρέπεται σε κίτρινο διότι η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά (ελαττώνεται η συγκέντρωση ιόντων Η+).
Η ελάττωση του pH με την προσθήκη διαλύματος οξέος (HCl) μετατοπίζει την ισορροπία αριστερά και το κίτρινο χρώμα ξαναμετατρέπεται σε πορτοκαλί (αυξάνεται η συγκέντρωση των ιόντων Η+)
Δείτε το video που ακολουθεί:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου