Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

γ΄ Γυμνασίου: Κλίμακα pH


Επιλέξτε εδώ Run Now για να ανοίξει η εφαρμογή.
Από τη βρύση πάνω αριστερά προσθέστε  π.χ. καφέ (coffee pH=5,0), αίμα (blood pH=7,4) και μετά από τη βρύση δεξιά προσθέστε νερό και δείτε στην κλίμακα pH πως αυξομειώνεται το pH.
Από τη βρύση κάτω αριστερά αδειάστε το δοχείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα κατιόντα Η+  παριστάνονται Η3Ο+
Αν επιλέξτε Molecule count  φαίνεται ο αριθμός των ιόντων Η+ και ΟΗ-
Αν επιλέξτε  Η3Ο+/ΟΗ- ratio φαίνονται με κόκκινο χρώμα τα κατιόντα Η+ και με μπλε χρώμα τα ανιόντα ΟΗ-
Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου μπορούν να δούν και τις συγκεντρώσεις στη κλίμακα (λογαριθμική ή γραμμική) δεξιά ή τον αριθμό moles.
Me to Reset All κάνουμε επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου