Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

γ΄ Γυμνασίου: Δείκτης μπλε της βρομοθυμόλης

Διάλυμα HCl (κίτρινο χρώμα παρουσία του δείκτη) και διάλυμα NaOH (μπλε χρώμα παρουσία του δείκτη)
Το διάλυμα NaOH είναι πυκνότερο από το διάλυμα HCl και καταλαμβάνει το κατώτερο μέρος του ποτηριού.
Έτσι έχουμε όξινο και βασικό διάλυμα στο ίδιο ποτήρι!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου